Fundamentale ale turismului

Fundamentale ale turismului

Acest material va analiza conceptul de turism. Va fi dezvăluită semnificația sa pentru sănătatea umană, economie, politică, cultură și natură. Vor fi luate în considerare principalele tipuri de turism - internaționale și interne, sezoniere și altele. Vor fi analizate factorii care generează mișcările turistice, precum și elementele de bază necesare pentru dezvoltarea turizmului - resurse, infrastructură tehnică și materială, personal, transport. Vor fi dezvăluite principalele caracteristici ale turismului și tendințele dezvoltării turismului în ansamblu. Vor fi analizate legăturile dintre turism și industrie și agricultură. Vor fi clarificate noțiunile de cerere turistică și de ofertă turistică.

Înscriere