Този раздел е предвиден като място за среща между Работодатели и Кандидати за работа. Тук Работодателите могат да публикуват актуални обяви за свободни позиции в определените области – ИКТ, Туризъм, Селско стопанство - в трансграничния регион. Кандидатите за работа могат да публикуват своя автобиография и да разрешат достъп на потенциални работодатели до техните профили. Тук са видими и Сертификатите от успешно завършените онлайн обучения, които са гаранция на Работодателите за придобитата квалификация на Кандидатите.  Сертификатите са достъпни в личните профили на регистрираните потребители и те могат да ги предоставят при поискване.