Управление на събития

Управление на събития

В тази част ще бъдат разгледани събитията и тяхното значение като специфичен туристически продукт, основен антропогенен туристически ресурс и допълнителна дейност (услуга на хотелите и курортите. Ще бъдат разгледани основните видове събития, както и основните участници в тях, необходимите съоръжения за организиране и управление на събития, основните операции и рискове.

 

Събитията могат да бъдат разглеждани като :

  • специфичен туристически продукт
  • основен антропогенен рекреационно-туристически ресурс
  • допълнителна дейност на хотелите и курортите
Запиши се