Виртуалният център за устойчива заетост е онлайн пространство, което предоставя на потребителите възможност за дистанционна подкрепа и съдействие при конкретни запитвания и казуси, свързани с някоя от следните категории: туризъм, селско стопанство и информационни технологии. Виртуалният център съдържа бази данни, образователни материали и информация за възможностите за работа в трансграничния регион на Румъния и България. Работодатели могат да публикуват обяви за работа, безработни могат да търсят работа и/или да повишат квалификацията. Секция „инкубатор“ предоставя опция за дискусии и обсъждане на възможности за бизнес в региона.

 

"Виртуални стаи" е секция в платформата, която съдържа важни информационни източници в областта на информационни технологии, селско стопанство и туризъм и предоставя възможност за провеждане на онлайн обучения в реално време. 

 

*За участие в онлайн обученията в реално време се изисква предварителна регистрация в платформата. 

 

Предстоящи обучения:

 

1) Онлайн обучение по селско стопанство в реално време - група 1 

15 октомври 2018 г. (понеделник), 11:00 - 13:00 EEST

Присъединете се към обучението чрез вашия компютър, таблет или смартфон: ТУК 

 

2) Онлайн обучение по селско стопанство в реално време - група 2

15 октомври 2018 г. (понеделник), 13:00 - 15:00 EEST

Присъединете се към обучението чрез вашия компютър, таблет или смартфон: ТУК

 

3) Онлайн обучение по информационни технологии в реално време - група 1

16 октомври 2018 г. (вторник), 11:00 - 13:00 EEST

Присъединете се към обучението чрез вашия компютър, таблет или смартфон: ТУК

 

4) Онлайн обучение по информационни технологии в реално време - група 2

16 октомври 2018 г. (вторник), 13:00 - 15:00 EEST

Присъединете се към обучението чрез вашия компютър, таблет или смартфон: ТУК

 

5) Онлайн обучение по туризъм в реално време

22 октомври 2018 г. (понеделник), 13:00 - 15:00 EEST

Присъединете се към обучението чрез вашия компютър, таблет или смартфон: ТУК

 

 

 


@Tags: обучения