Инкубатор

Инкубаторът е онлайн среда за развитие на стратегии, насочени към подобряване на трудовия пазар в трансграничния регион. Тук имате възможност за съвместно разработване на стратегии за подобряване на пазара на труда в трансграничния регион. Създайте тема, по която да дискутирате общите проблеми и заедно обменяйте мнения и опит, отправяйте предложения и съвети във връзка с подобряване на средата на труда в трансграничния регион. Ще получите възможност за достъп до материали и ресурси, свързани с данъчната и правна рамка и правенето на бизнес в региона в трите сектора: информационни технологии, туризъм и селско стопанство. Достъп до секцията имат регистрирани потребители.

 

Наръчник "Правене на бизнес в трансграничния регион Румъния - България"

 

Наръчник "Общи условия и правила в областта на труда в трансграничния регион"

 

Стратегия за подпомагане на инвестициите и възможностите за заетост в трансграничния регион

 

Сравнителен анализ на пазара на труда и икономическата среда в трансграничните региони по река Дунав в България