ATEE предлага специализирани съвети

ATEE, чрез реализирания в рамките на проекта център предлага специализирани консултации на следните социални категории: хора, търсещи работа, безработни, млади завършили, търсещи работа, неактивни хора, посетители за:
- Съдействие при попълване на автобиография, която отговаря на действащите европейски норми (euro-pass);
- Основна информация от 3 области: ИТ, туризъм и селско стопанство;
- Възможност за преминаване през модули, съдържащи информация от 3 области: ИТ, туризъм и селско стопанство, които след полагане на някои онлайн тестове могат да бъдат завършени чрез получаване на онлайн сертификат за дипломиране на страницата, разработена в рамките на проекта www.sem -centres.eu.
Както услугите, така и ресурсите, предоставени на центъра се предоставят безплатно, за добро разпространение на проект „Съвместни трансгранични центрове за подкрепа в областта на информационните технологии, туризма и селското стопанство“, код на проект 16.4.2.077, ROBG 144.
Адрес на центъра: ул. Стефан чел Маре, бр. 12, Крайова, Долж, тел.: 0251417740