Програма Евростарс-3

Програмата Eurostars-3 ще стартира тази есен като част от програма Eureka и Партньорството на Европейската комисия за иновативни МСП.
Цел: Общоевропейски проекти за RDI, разработени по инициатива EUREKA и програма EUROSTARS.
EUREKA е реномирана паневропейска мрежа за сътрудничество, мястото, където компании, които базират бизнеса си на продукти, технологии, услуги, стартирани чрез RDI, могат да развиват съвместни проекти с партньорски компании или изследователски организации, резидентни в страните членки на Инициативата.
EUROSTARS е европейска програма за финансиране на МСП, разработена от Инициативата Eureka и Европейската комисия съгласно член 169 от Европейския договор. Проектите се подават в Секретариата на EUREKA и се оценяват, за да бъдат избрани за финансиране от акредитирани международни експерти на Програмата.
Проектът е предложен от икономически агент, индивидуално или в сътрудничество с други икономически агенти и/или изследователски субекти, от неговата сфера на дейност в рамките на съвместната рамка на проект EUREKA или EUROSTARS, разработен в мрежата.

https://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/732/Eureka-Eurostars.html