BCR Business School

BCR Business School: ABC Legal - Основна законодателна информация за предприемачи

Платформата предлага на потребителите нов, безплатен курс по правната ABC, който включва 10 глави и въпросник, с полезна законодателна информация за тези, които искат да започнат бизнес, за предприемачи в началото на пътя и за тези, които искат да намерят излезте новините за законите.

Платформата включва 6 курса, които имат общо 49 глави, 76 видеоклипа и 65 теста.