Маркетинг на свободното време и туризма

Маркетинг на свободното време и туризма

В тази тема ще бъдат разгледани и разграничени понятията свободно време, рекреация и туризъм. Ще бъдат анализирани рекреационните дейности и рекреационното поведение и значението на свободното време за тях и за туризма. Ще бъдат представени основните принципи и положения на маркетинга на свободното време и  туризма. Специално внимание ще бъде отделено на туристическото потребителско поведение като част от свободното време – потребности и избор на дестинация и туристически продукт. От гл. т. на маркетинга фокусът ще бъде върху създаването на преживявания (продукт), адекватно и гъвкаво ценобразуване за различните целеви сегменти,  промотиране и комуникация, използвайки новите мобилни технологии и социални медии.

Запиши се