Туроператорска и турагентска дейност

Туроператорска и турагентска дейност

Темата разглежда мястото, ролята и значението на туристическите агенции, необходимостта и ползите от тях, анализира видовете и разнообразието от посредници на туристическия пазар,этехните функции, дейности и персонал .Разгледани са водещите международни и национални туристически агенции.

Запиши се