Управление на пътуванията и туризма

Управление на пътуванията и туризма

В тази тема ще бъдат разгледани основните предизвикателства и комплексността на управлението на дестинацията, важността на вземането на “умни” решения и прилагане на отговорни  политики за развитие на туризма. Ще бъдат представени основните играчи от страна на търсенето и предлагането, и предизвикателствата пред стратегическото  управление на ниво дестинация. Специално внимание ще бъде отделено на търсенето и новите тенденции за утвърждаване на дестинацията в силно конкурента среда.

Запиши се