Управление на собствеността

Управление на собствеността

Управление на собствеността в земеделския сектор. По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи са тези  земи, които са предназначени за земеделско производство.

Запиши се